Реалізовані проекти

e-mail Друк

I. Проекти 2014 - 2016 рр.:

 1. Проект «Розбудова сталої системи надання первинної правової допомоги». Термін реалізації: січень 2014р. –  жовтень 2014р. Метою даного проекту:  покращити обізнаність громадян та підвищити рівень надання безкоштовної правової допомоги органами місцевого самоврядування трьох міст Львівщини шляхом підвищення компетентності їх посадових осі, а також поширити цей досвід для решти міст області.

 2. Проект «Забезпечення надання безоплатної правової допомоги у малих громадах». Термін реалізації: січень 2015р. –  грудень 2015р. Метою даного проекту: покращити обізнаність громадян та підвищити рівень надання безкоштовної правової допомоги органами місцевого самоврядування п’яти міст Львівщини шляхом створення ЦПІК, підвищення кваліфікації посадових осіб, а також поширити цей досвід для інших міст області.

 3. Проект «Забезпечення мешканців Жовківщини інтегрованою кваліфікованою правовою допомогою ». Термін реалізації: січень 2016р. – грудень 2016р. Метою проекту є налагодження функціонування на території Жовківського району Львівської області системи безоплатної правової допомоги (як первинної, так і вторинної) як єдиного організму. Співпраця між суб’єктами надання первинної та вторинної допомоги за принципом територіальної орієнтації на споживача покликана спростити доступ мешканців віддалених сіл Жовківського району Львівської області до безоплатної правової допомоги.

ІI. Проекти 2013 - 2014 рр.:

 1. Проект «Поширення досвіду управління житловою нерухомістю на рівні малих громад в східній, центральній та західній Україні». Термін реалізації: серпень 2013р. –  жовтень 2013р. Метою даного проекту є сприяння поширенню найкращих практик самоорганізації громадськості  та обміну досвідом у сфері управління житлом та енергозбереження між ОМС, неурядовими організаціями та МСП Західної, Центральної та Східної України задля підвищення їхньої ефективності та посилення впливу громадськості на вирішення актуальних проблем місцевого й регіонального розвитку, що мають стосунок до ЖКГ. Результат: В рамках проекту було проведено три дводенних навчальних тренінги “ДПП та управління житловою нерухомістю у малих громадах” у партнерських  містах Західної, Центральної і Східної України. Застосування (апробація) розробленої навчальної методології на практиці буде відбуватися у кожному пілотному місті за принципом один загальний курс (1-й день) і один конкретний локалізований/авторизований курс(2-й день).

 2. Проект «Громадський моніторинг діяльності Центру надання адміністративних послуг у м. Хмельницькому». В запропонованому проекті ЛГО «Центр досліджень місцевого самоврядування» у партнерстві з ГО «Інформаційно-аналітичний центр «Хмельницькі ініціативи» здійснили комплексний моніторинг і аналіз діяльності ЦНАП у місті Хмельницькому з метою виявлення позитивного досвіду і певних недоліків в системі надання адміністративних послуг, розробили рекомендації щодо внесення змін до певних нормативно-правових документів, провели їх публічне обговорення і запропонували їх прийняти відповідним виконавчим органам влади міської ради.

ІII. Проекти 2011 - 2012 рр.:

 1. Проект «Впровадження системи управління якістю у виконавчих органах Хмельницької міської ради». Термін реалізації: січень 2011 р. – лютий 2012 р. Мета проекту: надати консультаційну та експертну допомогу посадовим особам Хмельницької міської ради для поліпшення діяльності її виконавчих органів шляхом розробки регламентуючих документів та підготовки персоналу. Результат: регламентування діяльності згідно вимог стандарту ISO 9001 і отримання сертифікату якості. Фінансування: місцевий бюджет.
 2. Проект «Організація діяльності щодо створення Центру надання адміністративних послуг в м. Хмельницькому» (Organization of the activities for the establishment of the Centre of administrative services provision in Khmelnytsky). Термін реалізації: листопад 2011 р. – червень 2012 р. Мета проекту: надати консультаційну та експертну допомогу посадовим особам Хмельницької міської ради для покращення якості послуг шляхом створення ЦНАП та розробки документів, підготовки персоналу, інформування громади міста. Результат: відкриття ЦНАП у м. Хмельницькому. Фінансування: міжнародний фонд «Відродження».
 3. Проект «Доопрацювання навчальної програми «Управитель житловою нерухомістю» і пілотне впровадження в містах Західної України». Термін реалізації: січень 2012 р. –жовтень 2012 р. Мета проекту: сприяння проведенню загальнодержавної реформи в сфері навчання і методологічного забезпечення підготовки керівників ОСББ та професійних управителів житловою нерухомістю. Завдання проекту: доопрацювання навчальної програми, апробація її в містах Західної України і напрацювання рекомендацій для застосування в загальнонаціональному масштабі. Результат: - остаточне напрацювання навчальної програми для управителя нерухомим майном на основі проведення 4 навчальних семінарів в містах Західної України для керівників та бухгалтерів ОСББ; - покращення управління будинками ОСББ завдяки набуттю керівниками ОСББ важливих вмінь і знань під час навчальних семінарів. Фінансування: міжнародний фонд “Відродження”.

ІV. Проекти 2007 – 2011 рр. за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»:

 1. Проект «Регламентування взаємовідносин членів територіальної громади міста Львова та органів місцевого самоврядування» (2007 р.) Проведено аналіз статутів територіальних громад міст обласного значення та напрацьовані проекти положень «Про громадські слухання», «Про місцеві ініціативи», «Про збори громадян» та ряд розділів і статей проекту нової редакції Статуту територіальної громади Львова, який винесено на розгляд Львівської міської ради восени 2009 року. В рамках проекту було проведено два круглих столи на тему «Нова редакція статуту міста Львова: дискусійні питання» та «Нова редакція статуту Львова: питання стратегічного управління розвитку міста», опубліковано ряд статей у місцевих ЗМІ. Результати досліджень лягли в основу практичного посібника з місцевого самоврядування «Львів’яни і місцева влада - діалог та взаємодія».
 2. Проект «Вдосконалення механізмів адміністративної юстиції, покращення інформованості громадян про їх можливості при вирішенні публічно-правових спорів» (2009 р.). Опубліковано посібник «Вирішення публічно-правових спорів», випущено інформаційно-просвітницький фільм «Вирішення конфліктів з органами влади», проведено два тематичні круглі столи та навчальний семінар на тему «Способи розв’язання конфліктів у сфері адміністративного судочинства» для представників органів місцевого самоврядування.
 3. Проект «Вивчення досвіду співпраці громадськості і влади Кракова у формуванні комунальних тарифів і розповсюдження його на Україні», (2007 р.) програма Схід-Схід «Партнерство без кордонів»
 4. Проект «Розробка тренінгово-навчального курсу для керівників ОСББ і МКП на базі польського досвіду реформування ЖКГ» (2008 р.) програма Схід-Схід «Партнерство без кордонів»
 5. Проект «Створення інформаційно-навчального центру з управління житловою нерухомістю» (2008 р.). Створено навчальну програму для підготовки фахівців з управління житлової нерухомості, проведено навчальний семінар "Професійне управління житловими будинками ОСББ" та видано практичний посібник «Професійне управління житловою нерухомістю». “
 6. Проект «Діяльність регіонального інформаційно-навчального центру з управління житловою нерухомістю» конкурс „Громадські центри підтримки реформування системи житлово-комунального господарства” (2010 р.).
 7. «Законодавче врегулювання оплати адміністративних послуг», МФ «Відродження», керівник проекту Бригілевич І. (2011 p.)
 8. «Сприяння забезпеченню економічних прав громадян у відносинах з органами публічної адміністрації», МФ «Відродження», керівник проекту Школик А. (2011 p.)

V. Проекти 2007 – 2011 рр. за підтримки Міжнародного фонду Фрідріха Наумана:

 1. Cемінар на тему «Аспекти стратегічного планування розвитку міст та громад» для представників органів місцевого самоврядування Волинської, Львівської та Тернопільської областей, м. Львів, міська рада;
 2. Круглий стіл на тему «Львів у найближчому десятилітті» за участі представників депутатського корпусу та службовців міської ради, підприємців, громадських діячів, науковців, м. Львів, міська рада;
 3. Навчальний семінар на тему «Влада, громада та ЗМІ: ефективна співпраця - інтерес міста», м. Тернопіль, міська рада;
 4. Круглий стіл на тему: «Роль громадських ініціатив у соціально - культурному розвитку громади: аспекти між секторної співпраці» за участі представників громадських організацій, підприємців та службовців органів місцевого самоврядування з міст: Вінниця, Київ, Коломия, Косів, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль; м. Львів.
 5. Навчальний семінар на тему: «Запровадження європейських стандартів ефективного управління на рівні місцевого самоврядування» за участі представників Тернопільської міської ради, громадських організацій, місцевих ЗМІ, м. Тернопіль;
 6. Навчальний семінар «Юридичні та практичні аспекти місцевого самоврядування в Україні»для представників органів місцевого самоврядування Львівської області, м. Львів.
 7. Навчальний семінар «Впровадження ринкових механізмів в управління житловою нерухомістю»: м. Тернопіль (травень 2009 р.) та м. Львів (вересень 2009 р.)
 8. Участь експертів ЦДМС у тренінг-семінарах «Впровадження «Універсамів» адміністративних послуг в Україні» у партнерстві з ЦППР (м. Київ) для посадових осіб органів місцевого самоврядування:

- м. Житомир, міська рада, (грудень 2009 р.),
- м. Івано-Франківськ, міська рада (лютий 2010 р.),
- м. Львів, міська рада (березень 2010р.),
- м. Новоград-Волинський, міська рада (квітень 2010 р.),
- м. Луцьк, міська рада (травень 2010 р.).

VI. Проекти 2009 – 2011 рр. за підтримки Львівської міської ради:

 1. Проект «Розробка навчальної програми для керівників ОСББ, щодо покращення якості управління житловим будинком», конкурс соціально - культурних проектів Львівської міської ради (2009 р.)
 2. Проект «Розробка Концепції покращення якості надання публічних послуг виконавчими органами Львівської міської ради», конкурс соціально - культурних проектів Львівської міської ради (2010 р.)

VII. Проекти «Впровадження системи управління згідно ISO 9001 в органах місцевого самоврядування України» -

за фінансування міських рад:

 1. м. Кременчук, міська рада, (2007 – 2008 рр.),
 2. м. Ковель, міська рада, (2007 – 2008 рр.),
 3. м. Івано-Франківськ, міська рада, (2007 – 2008 рр.),
 4. м, Кам’янець-Подільський, міська рада (2010 р.)

за фінансової підтримки ПрООН:

 1. м. Долина (Івано-Франківська область), міська рада, (2009 р.)
 2. м. Новоград-Волинський (Житомирська область), міська рада, (2009-2010 рр.).

VIII. Співучасть у Проекті «Удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні» з ЦППР (м. Київ), Німецьким товариством технічного співробітництва (GTZ), Швейцарським бюро співробітництва в Україні (SDC), фондом ім. Фрідріха Наумана.

Учасники: вибрані на конкурсній основі 4 міські ради: Луцька, Івано-Франківська, Житомирська, Новоград-Волинська. Термін реалізації проекту: березень 2009 р. - червень 2011 р.
Заходи і результати:

 1. участь експертів ЦДМС у організації і проведенні загальноукраїнських конференцій щодо адміністративних послуг (травень та грудень 2009 р.),
 2. участь експертів ЦДМС у розробці Концепції оптимізації надання адміністративних послуг у 4 міських радах;
 3. матеріали експертів ЦДМС для практичного посібника «Центри надання адміністративних послуг. Створення та організація діяльності» (квітень 2010 р.).
Останнє оновлення на Вівторок, 17 січня 2017, 13:44