Безкоштовна правова допомога

e-mail Друк

Що таке безкоштовна правова допомога?

Правова допомога відповідно до чинного законодавства України передбачає надання громадянам правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації їх прав і свобод, захисту цих прав і свобод та їх відновлення у разі порушення.

Правовими (юридичними) послугами є:

 • надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань;
 • складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 • здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • забезпечення захисту особи від обвинувачення;
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Правова допомога поділяється на такі види:

 • платна і безоплатна;
 • первинна і вторинна;
 • судова і позасудова;
 • залежно від галузі права - у кримінальних, цивільних, сімейних, адміністративних справах тощо;
 • залежно від стадії - на етапі дізнання, досудового слідства, розгляду справи судом тощо.

Так, Законом України “Про безоплатну правову допомогу” передбачено право на безоплатну правову допомогу. Що ж саме належить до правової допомоги, яка гарантується державою та надається в тому числі і за рахунок бюджетних коштів.

Право на безоплатну правову допомогу відповідно до Конституції України та законодавства України мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці та особи, які потребують додаткового захисту. Безоплатна первинна правова допомога надається у повному обсязі, а також в окремих випадках передбачено можливість певних категорій осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування дискримінації, тобто привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. надання правової інформації;
 2. надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
 3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та альтернативних способів вирішення спорів.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 1. захист від обвинувачення;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складення документів процесуального характеру.
Останнє оновлення на Вівторок, 17 січня 2017, 13:24