Вирішення публічно-правових спорів

 «Вирішення публічно-правових спорів»

Публічно-правові спори, тобто спори фізичних та юридичних осіб з органами публічної влади протягом двох останніх десятиріч стали в Україні достатньо поширеним явищем. На сьогодні, адміністративні суди, взяли на себе основний тягар з вирішення таких спорів. Однак, останнім часом таких спорів часом стало настільки багато, що навіть спеціально створені задля вирішення публічно-правових спорів адміністративні суди не можуть розглянути таку численну кількість справ. Як наслідок, розгляд справ адміністративної юрисдикції невиправдано затягується, порушуються встановлені законодавством процесуальні строки і, що найгірше – втрачається віра громадян у можливість судової влади ефективно захистити їх права та законні інтереси.

З огляду на наведене, використання інших, позасудових способів вирішення публічно-правових спорів стає надзвичайно актуальним. Мова йде про дві групи способів. По-перше, традиційні для нашої держави, які передбачають залучення уповноважених органів держави: оскарження до вищих органів публічної адміністрації та звернення до прокуратури. І, по-друге, використання альтернативних способів вирішення спорів, які добре себе зарекомендували у розвинутих суспільствах. Саме альтернативні способи (переговори, «човникова» дипломатія, медіація) дозволяють не лише вирішити спір, але й врегулювати його таким чином, щоб кожна із сторін відчула врахування своїх інтересів у кінцевому рішенні.

Інформаційний ресурс «Вирішення публічно-правових спорів» є спробою творчого колективу експертів ЦДМС, а також провідних фахівців адміністративного права, теоретиків та практиків, які співпрацюють з нами, дати відповіді на складні питання, які виникають на практиці та пов’язані із вирішенням публічно-правових спорів та необхідністю ефективного захисту прав, свобод та інтересів громадян від порушень з боку органів публічної влади. Завданнями ресурсу – інформувати зацікавлених осіб про можливості вирішення публічно-правових спорів

Сподіваємось, що всі зацікавлені у названій тематиці знайдуть корисну інформацію на цьому інформаційному ресурсі.






Актуально